Akustikmiljö

Spiro producerar kundtidningen Akustik som kommer ut cirka två gånger per år. Tidningen hjälper Akustikmiljö att behålla sin kunskapsposition. Vidare är tidningen är en inspirations- och kunskapskälla för landets arkitekter och inredare.