Blomstermåla

Spiro fick uppdraget att ta ett helhetsgrepp på hur man visualiserar kvalitetshöjningen, något som mynnade ut i nya skyltar, menyer, webbsida, logotyp, tapeter, med mera.