Sveriges vattenmiljö

Spiro har för Havsmiljöinstitutet tagit fram en ny webbplats för att beskriva tillståndet i svenska vatten. Sajten omfattar en kartlösning där olika mätvärden från ett tusental mätstationer runt om i vårt land visualiseras på kartor.