Göteborgskex

Göteborgskex säljer Sveriges mest kända kex och kakor. Spiro har byggt företagets webbplats med publicerinsverktyget Plone.

Göteborgskex säljer Sveriges mest kända kex och kakor. Spiro har tillsammans med Rubrik gjort företagets webbplats som är en samlingsplats för många av marknadsaktiviteterna. Webbplatsen är primärt tänkt för familjer/vuxna och berättar bland annat om att företaget har riktiga råvaror i alla sina produkter. I uppdraget ingick webbkoncept, design, flash. Uppdraget löper vidare med olika kampanjer och trafikanalys. Webbplatsen drivs av CMS-verktyget Plone.