Sveriges vattenmiljö

Lär dig mer om tillståndet för Sveriges hav och sjöar på sverigesvattenmiljo.se. Spiro har jobbat med design och utveckling på Drupal.

Kartor

Spiro har tagit fram en unik kartlösning där olika mätvärden från ett tusental mätstationer runt om i vårt land kan visualiseras på en karta. För varje kategori av mätvärden ritar vår grafmotor upp lämpliga grafer live samt plottar datan på kartan bredvid. Målet är visualisera trender – dvs utvecklingen över tid inom valt ämnesområde.

WEBBUTVECKLING/KARTOR: Sajt som visar tillståndet för Sveriges vattenmiljö. sverigesvattenmiljo.se

Rapporter

Webbdesignen tog även avstamp i de i projektet viktiga tillståndsrapporterna. Här kan man följa både ett tema (tex miljögifter) samt ett geografisk område (Kattegatt).

Följ ett område eller tema du är särskilt intresserad av.

Om projektet

Sveriges vattenmiljö är ett projekt som bygger på samverkan. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket står för finansiering av miljöövervakningen. Havsmiljöinstitutet har fått uppdraget att jobba med metodutveckling, miljöanalys och redaktionellt arbete.

/