Om Spiro

Spiro är en kommunikationsbyrå för dig vars huvudsakliga marknadsföringskanal är internet. Vi tar ett samlat grepp om din närvaro på internet oavsett om det handlar om att öka försäljningen, förändra varumärkets position eller bygga relationer med dina kunder.

I projekt där Spiro har ett helhetsansvar brukar vi arbeta med affärsutveckling, design och innehåll samt webbteknik i lika delar.
I projekt där Spiro har ett helhetsansvar brukar vi arbeta med affärsutveckling, design och innehåll samt webbteknik i lika delar.

Tjänster

Spiro gör alla möjliga lösningar för webb. Det viktigaste är att helheten sitter ihop så att vi når uppställda mål. Rent konkret kan arbetet mynna ut i:

 • Kommunikationsplattform för internet
 • Förstudier, proof of concept, etc
 • Webbplatser
 • Kampanjer
 • E-handel
 • Blogg
 • Tidning på nätet
 • Film på nätet
 • Sökmotoroptimering
 • Trafikanalys
 • Nyhetsutskick

Process

Spiros process är uppbyggd kring förarbete, idéarbete, produktion och uppföljning. Ibland är projektet så komplicerat eller omfattande att vi gör en förstudie eller håller en workshop, ibland är det så enkelt att det räcker med ett vanligt möte.

Vad är gemensamt för lyckade projekt?

Med mer än 10 års erfarenhet kan vi se ett antal framgångsparametrar för ett lyckat projekt:

Tydlig brief

Rätt ingångsdata i briefen är viktig. Vad är webbplatsens huvudsakliga syften? Vilka mål vill man uppnå? Olika mål för olika målgrupper? Exempel på olika syften kan vara; Att minska antalet samtal till supporten, att driva trafik till återförsäljare eller att öka medvetenheten om ett nytt sätt att värma hus.

Fokus på bärande idéer

En trend är att göra några saker bra istället för mycket halvdant. I webbprojekt identifierar vi ett antal bärande idéer som gör satsningen framgångsrik. Vi hörde från en branschkollega att det är bättre att fråga “vilken funktion kan vi stryka” än att prata om vilken man ska lägga till. Smart.

Sund inställning till teknik

Teknik är spännande men inte intressant i sig självt. Enligt vår erfarenhet stjäl en teknikdiskussion fokus från viktigare saker – vad vill man uppnå, vad är möjligt att uppnå.

Liten projektgrupp med mandat

Med en liten projektgrupp med mandat och ansvar att ta beslut flyter projektet smidigare och snabbare.

Kostnadskontroll

Ofta arbetar Spiro med fastpris. Men när arbete sker på löpande arvode handlar det mycket om att ge kostnadsuppskattningar samt att löpande meddela hur det går. Om något visar sig bli för dyrt, vilka andra sätt finns det då att lösa behovet? Man bör inte låsa sig vid att det bara finns ett sätt.

Uppföljning

Redan i förarbetet talar vi om hur målen ska kunna mätas i reella tal. Vi sätter upp mål som går att utläsa i trafikanalysen (Exempel: 75% av de största kunderna ska använda företagets extranet). Det kan också handla om att göra enkäter på nätet eller mäta resultat off-line (hur gick det till exempel med målet att minska antalet telefonsamtal till supporten med 50%?). Efter att man samlat in och funderat över resultaten kan man komma med ett åtgärdspaket. Hur kan man vässa webbplatsen ytterligare, vad kan behöva göras off-line i organisationen?