Bokbörsen

Kunskap är aldrig tung att bära men böcker kan vara det, tunga att bära alltså

Bokbörsen är den ledande svenska annonsmarknaden för böcker, här kan man köpa i princip allt som givits ut på svenska bokmarknaden de senaste 100 åren. Siten innehåller lite över tre miljoner annonser och över 600 000 böcker byter ägare varje år tack vare Bokbörsen.

Spiro har byggt ett kundanpassat e-handelssystem på PHP/Laravel och Sphinx med integrationer mot faktureringssystem, betalväxlar, fraktbolag och inkassosystem. Sitens omfång och trafik kräver en spegling på två webservrar.

Bokbörsen

Bokbörsen omsätter 16 miljoner kronor om året, och är med det den klart största aktören på marknaden för begagnade böcker. Siten bokborsen.se innehåller 3 700 000 annonser och över 600 000 böcker hittar nya ägare varje år.

Vad vi gjorde

  • Databasmodulering
  • Processer och kundresor
  • UX/UI – back-end och front-end
  • Systemutveckling php/Laravel
  • Implementation Sphinx indexserver
  • Integrationer mot externa tjänster

E-handel

Laravel är ett av världens mest populära frameworks för php.

Ny affärsprocess

Uppdraget innebar att från grunden bygga om Bokbörsen och dess affärsprocesser. Syftet var att köparna skulle ha samma betalnings- och leveransvillkor oavsett vem man köpte artiklarna från på siten och att administrationen för säljarna skulle förenklas. Tidigare var det upp till den enskilda säljaren att ange sina egna leveransvillkor och det gav många köpare ett rörigt och osäkert intryck av siten.

Initialt kartlade vi alla användarprocesser och utvecklade UX-modeller för de olika användarinteraktioner som var kopplade till processerna. Den befintliga databasen med 3,7 miljoner annonser och tusentals användare skulle också migreras över till en ny databasarkitektur med stöd de olika interaktionsflödena och dess funktionalitet.

Integrationer mot externa tjänster

Uppdraget omfattade också ett antal integrationer mot externa API:er som Bokbörsen använder, så som; Capitum (faktureringssystem), Unifaun (frakt), PayPal (kortbetalningar), Bisnode (person- och företagsuppgifter), Bokrondellen (bokdata) m.fl.

Teknik – PHP, Laravel och Sphinx

Bokbörsen är byggd i PHP på MySql och använder ramverket Laravel. Genom att utnyttja ett flexibelt ramverk som Laravel har vi kunnat hålla en mycket snabbare utvecklingstakt med bibehållen kvalitet. Laravel underlättar också testningen av koden.

Siten innehåller drygt 3 500 000 titlar och för att hastigheten i sökningar skall vara hög har vi använt oss av en Sphix-server för sökfunktionaliteten. Sphinx gör även att indexeringar av databasen sker väldigt snabbt och man kan hantera en stor mängd samtidiga sökningar.