Svenska Osteoporossällskapet

För ökade kunskaper om osteoporos och benskörhetsfrakturer

Spiro har hjälpt Svenska Osteoporossällskapet med ny webb vilken fungerar som ett gemensam kunskapscenter för alla läkare och forskare i Sverige.

Svenska Osteoporossällskapet

Föreningen fungerar som expertorgan, remissinstans samt ett nationellt samlingsorgan för olika specialiteter och olika professioner med intresse för osteoporos.

Vad vi gjorde

  • Webbplats baserad på WordPress Gutenberg.
  • Samlat grafiskt utseende för hela föreningen samt facelift på logotyp.
  • Kopplade nyhetsbrev till Campaign Monitor med olika grupper indelat på profession och intresse.

Webb

Ett kunskapscenter

Föreningen fungerar som expertorgan, remissinstans samt ett nationellt samlingsorgan för olika specialiteter och olika professioner med intresse för osteoporos.

För att centrets medarbetare som i vanliga fall är praktiserande läkare och forskare enkelt skulle kunna publicera information på sajten, byggdes denna i WordPress som flera hade erfarenhet av sedan tidigare. Idag finns ett komplett vårdprogram, utbildningsvideos, forskningsresultat samt kalendarium och pdf-generering av dokument publicerade på sajten.

Vill du veta mer om hur man bygger en site som konverterar riktigt bra?

Linda Brynå
Projektledning
[email protected]
0733-58 72 06