SeaTwirl

Framtidens vindkraft till havs

SeaTwirl från Göteborg utvecklar en unik och patenterad flytande vindturbin gjord för havet. Deras vindkraftverk är enklare att bygga, installera och kräver mindre underhåll än de landbaserade vindkraftverk som finns idag. Spiro har uppdaterat SeaTwirls varumärke med logotyp och grafisk profil, producerar finansiell rapportering och har producerat en flerspråkig webbplats på WordPress.

SeaTwirl

  • Baserat i Göteborg
  • Noterat på NASDAQ First North
  • Cirka 20 anställda
  • Arbetar idag med andra generationen av sitt kraftverk, S2 1MW som lanseras 2022.

Vad vi gjorde

  • Berättelse: USP-ar, struktur, narrativ
  • Koncept: Wireframing förankrat i mål och syfte.
  • Form: Typografi, bildmanér, färger, webbdesign.
  • Teknik: WordPress

Investor relations

Kvartalsrapporter och bokslut

När SeaTwirl noterades på NASDAQ First North förstärktes behovet av ekonomisk rapportering i och med marknadens börsregler. Spiro producerar sedan noteringen SeaTwirls olika kvartalsrapporter och bokslut. En målsättning med trycksakerna är att utöver den nödvändiga ekonomiska rapporteringen även utbilda läsaren om energimarknaden och därmed tydliggöra varför SeaTwirl är en aktör som kommer att bli viktig i framtidens energimarknad.

Webb

Nyckelbudskap

Tidigt i vår relation stakade vi ut och tydliggjorde nyckelbudskap. Det handlade om att tala både till hjärna och hjärta. De var tydligt att behovet var stort att medvetandegöra hur vindkraft till havs kan spela en viktig roll i olika marknaders energimix. Med traditionella resonemang baserade på egenskap, fördel och dess innebörd för olika intressenter tog vi fram dels ett antal tydliga fördelar med flytande havsbaserad vindkraft, dels fördelarna med just SeaTwirls unika koncept.

Känslomässig förståelse

Spiro ville också att besökare skulle få en direkt och känslomässig förståelse för hur långt SeaTwirl hade kommit och tog därför fram ett antal visualiseringar av bolagets vindkraftverk, bilder som använts i alla kanaler och som rönt kanske störst uppmärksamhet i sociala medier.

För att ytterligare skapa en känsla av att bolaget låg långt fram i sin utveckling propsade vi på att sajten skulle ha en köp-knapp (det var möjligt att beställa en kopia av SeaTwirls S1 testplattform).

Design

Spiro producerade ett visuellt dokument med visitkortkort, slides, webbplats, bokslutsrapporter för att visa SeaTwirl hur deras design skulle te sig i alla tänkbara sammanhang. Genom att först få se exempel på olika enheter innan skarp produktion skapades en stor trygghet i projektgruppen.

Enkla principer

I projektet med SeaTwirl byggde vi vårt resonemang på ganska okomplicerad tankar. ”Havsbaserad vindkraft, grönt för miljövänlighet och blått för hav borde vara logiskt?” tänkte vi på Spiro. Färgschemat går i ljusare varianter för att komma bort från industrins traditionella mörkblå. Namnet SeaTwirl som beskriver uppfinningens kärna hade de redan arbetat in som ett sammanskrivet ord vilket vi behöll genom att göra logotyp i två färger.

Illustrationer

Som ett grafiskt element tog vi fram en illustration att använda till bakgrunder med ett stiliserat hav baserat på trianglar som övergår från grönt till blått. De renderade 3D-bilderna av kraftverk placerade i olika havsmiljöer är givetvis också en viktig del av designen.

Slides

Enkla illustrationer förklarar enskilda fördelar med SeaTwirls unika koncept

Investorer och sedan aktiemarknad

Enskilda investorer och sedan aktiemarknadens aktörer var tidigt en av SeaTwirls viktigaste målgrupper. För bolaget var det viktigt att hela tiden bygga värde för att få vidare finansiering. Spiro gav ledningen ett bra stöd i utformningen av olika paket med slides för att förstärka sina budskap.

Vi menar att bildspel ofta kan kallas ”audio-visuella stjälpmedel” när de blir plottriga och innehåller alldeles för mycket info. Bättre att låta talaren komma fram och där bilderna bara är en förstärkning av en känsla eller fakta.

Vill du veta mer om hur man bygger en site som konverterar riktigt bra?

Linda Brynå
Projektledning
[email protected]
0733-58 72 06