Sveriges vattenmiljö

Hur mår våra hav och vatten?

På webbplatsen Sveriges vattenmiljö har Spiro utgått från ett mycket stort dataunderlag och sammanställt och tillgängliggjort vattentrender i form av kartor och grafer åt havsmiljöinstitutet.

Sveriges vattenmiljö

Sveriges vattenmiljö är en webbplats med målet att förmedla kunskap om tillståndet i Sveriges hav och sötvatten, från källa till hav. Underlaget är resultaten från miljöövervakningen och aktuell vetenskap. Webbplatsen är resultatet av ett projekt som byggt på samverkan mellan universitet och myndigheter.

Vad vi gjorde

  • Webbdesign
  • Presentation av dataunderlag i karta och grafer
  • UX
  • Införande av Drupal 8 som publiceringsplattform
  • Tillgänglighetsanpassing enlig Wcag 2.1

Webb

Utforska tidstrender i ditt område med hjälp av kartan, och se tidstrender för olika mätvariabler.

Målgrupp

Allmänheten, miljötjänstemän och regeringskansliet utgör viktiga delar av en medvetet bred målgrupp. Som helhet ska webbplatsen vara inbjudande och lätt att använda, och hålla en populärvetenskaplig ton som talar till en bredare målgrupp.

Fliken ”Så mår våra vatten” riktar sig i första hand till dem som vill ha en sammanfattande bild av tillståndet i Sveriges vattenmiljö, som beslutsfattare, media, studenter och en intresserad allmänhet. Även dessa ska dock kunna sätta sig in i övrig information på webbplatsen, och kunna fördjupa sig vid behov.

Karta

Interaktiv karta

Genom att klicka på prickarna i kartan kan man enkelt se om trenden för en variabel går upp eller ner. Man kan också växla till en annan variabel för att jämföra. Datavisningarna i Sveriges vattenmiljö baseras på mätvärden som kunnat kopplas till det nationella stationsregistrets provplatser.

Dessutom filtreras dataunderlaget så att de årsvärden som ligger till grund för statistiska trendanalyser och tidsseriegrafer representerar önskade säsonger, vattendjup och provmatriser.

Som helhet ska webbplatsen vara inbjudande och lätt att använda, och hålla en populärvetenskaplig ton som talar till en bredare målgrupp.

Svensk Vattenmiljö

Vill du veta mer om hur man bygger en site som konverterar riktigt bra?

Linda Brynå
Projektledning
[email protected]
0733-58 72 06