WordPress

WordPress är världens mest använda CMS. Spiro i Göteborg har jobbat med det i över 20 år.

Oavsett om det gäller ett anpassat tema eller en helt egenutvecklad plugin kan vi hjälpa dig. Under de mer än 20 år som vi jobbat med WordPress har vi skaffat oss gedigna erfarenheter som du kan dra nytta av. Det finns mängder med plugins till WordPress och vi är sparsamma med vilka vi använder.

WordPress

Spiro har utvecklat mycket på WordPress de senaste 20 åren och är väl bevandrade i verktygets möjligheter och begränsningar. Hos oss får du kontakt med en utvecklare som direkt ställer de rätta frågorna för att lyfta strukturella frågor tidigt i projektet.

Tänk på följande när du skall låta någon utveckla en site på WordPress

Använd inte för många plugins. Många WordPress-utvecklare är frestade att installera så många plugins som möjligt för att få webbplatsen att fungera precis som de vill. Men det här kan göra webbplatsen tung och långsam, och det kan också öka risken för säkerhetsproblem. Försök att begränsa antalet plugins till vad som verkligen behövs.

Uppdatera regelbundet. WordPress uppdaterar regelbundet sin mjukvara, och det är viktigt att du också uppdaterar din webbplats och dess plugins för att hålla den säker och fungerande. Om du inte uppdaterar din webbplats kan den bli sårbar för säkerhetsproblem och andra problem som kan påverka dess prestanda.

Undvik att använda så kallade page builders. till exempel Elementor, WP Bakery, Divi med flera. Detta gör sidan långsam och ställer ofta till men allvarliga problem i kombination med andra plugins.

Köp helst inte färdiga teman. Dessa är ofta kodade på ett sätt som gör siten långsam och väldigt svår att anpassa. Om man skall använda ett färdigt tema så välj med omsorg kvalitet på koden är väldigt skiftande. Ta hjälp.

PASSAR WORDPRESS FÖR ER WEBBPLATS ELLER FINNS DET ETT SMARTARE VAL FÖR JUST DIG?

Det är många saker spelar in i val av publiceringsplattform; funktionalitet, språk, integrationer mot andra system för att nämna några. Vi törs lova en kompetent rådgivning i dessa frågor så fråga oss om vi tycker skulle fungera bäst utifrån din situation. Välkommen att boka ett möte och prata WordPress hos oss i Göteborg eller via videomöte

Spiro kan hjälpa dig med all typ av utveckling på WordPress så som

  • Egenutvecklade teman och anpassningar av befintliga teman
  • Val av rätt plugins för att lösa funktionskrav.
  • Anpassningar av plugins och utveckling av helt egna plugins
  • Vi håller din WordPress-lösning versionsuppdaterad.

Vill du veta mer om hur man bygger en site som konverterar riktigt bra?

Linda Brynå
Projektledning
[email protected]
0733-58 72 06