Bokbörsen

Bokbörsen är den ledande svenska annonsmarknaden för böcker. Spiro producerar och vidareutvecklar ett helt ehandelssystem för kunden byggt på PHP, Laravel och Sphinx.

Bokbörsen startade sin verksamhet i juni 2000 och har idag långt över tre miljoner annonser. 2015 såldes 360 000 objekt på Bokbörsen till ett sammanlagt värde av 36 miljoner kronor. Spiro har byggt nya bokborsen.se som lanserades i november 2016.

Om uppdraget

Uppdraget innebar att från grunden bygga om Bokbörsen och dess affärsprocesser. Syftet var att köparna skulle ha samma betalnings- och leveransvillkor oavsett vem man köpte artiklarna från på siten och att administrationen för säljarna skulle förenklas. Tidigare var det upp till den enskilda säljaren att ange sina egna leveransvillkor och det gav många köpare ett rörigt och osäkert intryck av siten.

Initialt kartlade vi alla användarprocesser och utvecklade UX-modeller för de olika användarinteraktioner som var kopplade till processerna. Den befintliga databasen med 3,7 miljoner annonser och tusentals användare skulle också migreras över till en ny databasarkitektur med stöd de olika interaktionsflödena och dess funktionalitet.

Uppdraget omfattade också ett antal integrationer mot externa API:er som Bokbörsen använder, så som; Capitum (faktureringssystem), Unifaun (frakt), PayPal (kortbetalningar), Bisnode (person- och företagsuppgifter), Bokrondellen (bokdata) m.fl.

Teknik – PHP, Laravel och Sphinx

Bokbörsen är byggd i PHP på MySql och använder ramverket Laravel. Genom att utnyttja ett flexibelt ramverk som Laravel har vi kunnat hålla en mycket snabbare utvecklingstakt med bibehållen kvalitet. Laravel underlättar också testningen av koden.

Siten innehåller drygt 3 500 000 titlar och för att hastigheten i sökningar skall vara hög har vi använt oss av en Sphix-server för sökfunktionaliteten. Sphinx gör även att indexeringar av databasen sker väldigt snabbt och man kan hantera en stor mängd samtidiga sökningar.

Bokborsen.se
/
Bokbörsen har trafik på alla typer av enheter.