Dixie

E-handel baserad på Magento med integration av ekonomisystem och extern bildbank för inredningsbutiken Dixie i Göteborg.

Dixie erbjuder hållbara och uttrycksfulla inredningsprodukter för hemmet med självklar funktion som väcker positiva känslor. I detta projekt  valdes det open source-baserade Magento som e-handelssystem då det är kompetent och gick bra att integrera med företagets ekonomisystem.

Integration

Dixies ehandel är integrerad mot deras ekonomisystem Visma, vilket innebär att produkter, information och priser i tre valutor synkroniseras med webbsidan. När det kommer till produktbilder är dessa integrerade med Dixies bildbank som tillhandahålls av Laholms Lito.

I projektgruppen deltog Spiro, Dixie samt design- och kommunikationsbyrån Aoki.