Göta Energi

Göta Energi är ett elbolag som varit först med olika elavtal på den svenska marknaden. Spiro jobbar med Göta Energis externa webbplatser och digitala instore-lösningar.

Spiros uppdrag var att designa en webbplats som visar upp helheten i Göta Energis erbjudande. Det som har varit viktigt för Göta är att webbplatsen skall vara enkel att navigera på och att det skall gå snabbt att teckna avtal. Under hela arbetet har vi även jobbat med trafikbilden i fokus.

Mina sidor

Spiro har också byggt Göta Energis interna kundsidor; ”Mina Sidor” där slutkunderna kan logga in och se sin förbrukning, sina fakturor med mera. Inloggning sker med BankID.

Integration

Webbplatserna är bygda på öppenkällkods-verktyget Drupal. Sajten är kopplad till Göta Energis interna avtalshanteringssystem för att ge kunden snabb service och avlasta Götas manuella kundservice. Backend är integrerad mot det interna kundsystemet för förbrukning och avtalstyper, Bissnode för kontroll av personnummer, Götas avtalshanteringssystem samt kampanj- och säljstödsystem.

Pekskärmar i butik

Spiro har tagit fram olika gränssnitt för pekskärmar för kampanjer som Göta Energi bedriver med sina olika partners, t.ex. butikssystem för avtalstecknande i Netonnets butiker.

gotaenergi.se
/
På gotaenergi.se är det enkelt att teckna eller växla abonnemang via "mina sidor".