Minesto

Minesto arbetar med energiutvining ur tidvattenströmar men en unik teknoligi bestående av bl.a. en undervattensdrake. Spiro utvecklar och underhåller Minestos Drupalplattform.