Pathfinder Travels

Pathfinder Travels organiserar äventyrsresor för friluftsintresserade. Spiro hjälper Pathfinder med extern webb, sociala medier, nyhetsbrev, med mera.

Inspirerande läsning

Folk som reser läser om resor. I Pathfinders fall kunde vi i analysfasen se att målgruppen var mer intresserad, läser resetidningar och har högre utbildning är genomsnittsvensken. Webbens jobb blev därför att inspirera och utgöra en resurs. I slutändan räknar vi kallt med att Pathfinders nätplats leder till att öka äventyrsresandets marknadsandel samtidigt som bolaget hamnar på fler resenärers “shortlist”.

Resultat: den nya webben har fler besökare som läser fler sidor och många av besökarna prenumererar på företagets nyhetsbrev (målgruppen ser det mer som information än reklam). Som en naturlig följd ökar nu även bokningarna.

SEO

I Pathfindertravels fall gäller det att nå ut till så många entusiaster som möjligt. Och eftersom man inte har någon stor reklambudget fick vi jobba genom Google, dvs att få så många som möjligt att hitta till bolaget genom olika sökord och sökfraser. Genom att bygga en välstrukturerad och semantisk webbplats är pathfinder.se optimerad för Google, vilket gör att bolaget över lag hamnar högre upp i sökresultaten. För att vässa sajten ytterligare gjorde vi tillsammans med kund ett SEO-jobb där vi tog fram ett antal effektiva sökord som vi anpassade textinnehållet på sidorna efter.

CMS

Pathfinders nätplats bygger mycket på inspiration med mycket läsning om resmålet, utmaningarna samt själva reseprodukten. Det var också viktigt att kunna jobba aktivt med SEO. Därför föll valet av CMS på WordPress som är open source och gratis. På nätplatsen finns också ett bildarkiv som är knutet till varje resmål (inspiration igen).

Nyhetsbrev

Pathfinder skickar regelbundet ut nyhetsbrev till nya och gamla kunder som har visat stort intresse för en regelbunden kontakt (minsta avregistreringsfrekvensen i Spiros historia). Skaran av prenumeranter ökar dessutom hela tiden genom prenumerationsfunktionen på webbplatsen. Modulen nyhetsbrev är webbaserad, enkel och billig att jobba med.

Nyhetsbrev och webbsajt för Pathfinder Travels

Nyhetsbrev och webbsajt för Pathfinder Travels.

Pathfindertravels.se
/
/