Predicare

Predicare jobbar med produkten RETTS som är ett s.k. triage-system för sjukvården. Spiro har byggt webbplats samt levererat logotyp och texter till sidan som är byggd på WordPress.