SeaTwirl

SeaTwirl har en unik lösning för flytande vindkraft. Spiro har levererat en komplett varumärkesplattform med bland annat logotyp, webbplats, grafik/illustrationer och texter.

Ny identitet och berättelse om SeaTwirl i text/bild på webb och i print.

seatwirl.com