Sjöfartsmusé­et

Sjöfartsmuséet i Göteborg tre våningar fyllda av sjöfartshistoria, hamnstadskultur och levande havsmiljöer. Spiro har producerat ny webbplats men även gjort pekskärmar och filmer.

Sjöfartsmuséet anlitade Spiro gör att skapa en helt ny hemsida som skulle vara attraktiv, tillgänglighetsanpassad och responsiv. Designen skulle följa museets grafiska profil och förstärka dess varumärke och verksamhetsinriktning. Museets varumärke skall signalera lustfyllt lärande, tillgänglighet och relevans.

Drupal som plattform

Valet av uppdateringsplattform föll på Drupal som är en lättarbetat och väl beprövad uppdateringsplattform för webbplatser. Drupal gör att Sjöfartsmuséet enkelt kan hålla sin webbplats up to date och utseendet styrs upp av redan applicerade mallar. En viktig aspekt av uppdraget var att webbplatsen skulle vara tillgänglighetsapassad. Spiro har sedan tidigare en djup erfarenhet av att tillgänglighetsanpassa webbplatser en WAI och Drupal har ett långtgående stöd för detta.

Designen av hemsidan utgick ifrån en besökaranalys där det mest eftersökta innehållet prioriterades. Utseende och funktion itererades fram i flera olika steg för att nå det slutliga resultatet.

Pekskärmar

Spiro har varit med och byggt en lösning för pekskärmar till två av utsällningens avdelningar. Lösningen är html-baserad vilket underlättar för museimedarbetarna att uppdatera och kontrollera innehållet på pekskärmarna via sin vanliga arbetsdator.

Film till utställningen

Vi har också producerat en kortfilm som dokumenterar arbetet i Göteborgs hamn under ett dygn.

Webbplats Sjofartsmuseet Göteborg