Focali

Focali är ett svenskt forskarnätverk som arbetar med miljö och fattigdomsbekämpning. Spiro har tagit fram grafisk profil med logotyp och webbplats.

Focali Webbplatsen presenterar den senaste forskningen och erbjuder forskare runt om i Sverige en gemensam plattform.

www.focali.se