Utveckling

Vi kan mer än att anpassa teman och installera plugins. Betydligt mer.

Ibland har du behov av att gå bortom färdiga lösningar för att anpassa eller integrera din webbplats med andra tjänster eller datakällor. Vi kan hjälpa dig att bygga eller anpassa din webb så att den passar för just er affär vare sig det gäller funktioner, integrationer eller kapacitet.

Vi är flera utvecklare på Spiro som löser projekt, stora som små, på plats här i Göteborg. Vi menar att det är en stor fördel i projekten att vi finns på plats i Göteborg så att vi kan träffas och diskutera olika tekniska lösningar. Komplexa projekt gör behovet av att kunna träffas och diskutera desto större. Vår erfarenhet är att ju närmare kontakt man har desto mer av kan man dra fördel av den kunskap som ”upptäcks” under projektets gång.

Exempel på saker vi gör:

  • Headless (en webbapplikationsarkitektur där frontend och backend är separerade)
  • API-integrationer.
  • Betalningssystem och implementation av Payment gateways som Stripe, Klarna m.fl.
  • Optimering av befintlig kodbas.
  • Projektledning genom hela utvecklingscykeln.
  • Utveckling på så kallade ramverk eller anpassning av plattformar som DrupalWordPres, med flera.
  • Fullt stöd genom hela utvecklingsprocessen, allt ifrån processkartläggning till väldokumenterad lösning.

PHP & Laravel

PHP är ett mångsidigt skriptspråk som körs på servern, vilket skiljer det från klientbaserade språk som Javascript. Det används ofta för forum, formulärbehandling, redaktionella system, gästböcker och sökmotorer. Det finns många fritt tillgängliga PHP-skript på internet för dessa ändamål och andra. Med PHP kan du hämta innehåll från databaser som MySQL och skapa dynamiskt innehåll på webbplatser.

För att integrera PHP-kod i en HTML-sida, placeras PHP-koden mellan teckensträngarna. PHP-kommandon avslutas vanligtvis med ett semikolon inom PHP-området. Det är också möjligt att skapa webbsidor i en grafisk HTML-editor och infoga PHP-koden senare i en textredigerare. För att servern ska känna igen att det är ett PHP-skript, bör filen sparas med ändelsen ”.php” eller ”.php4”. Därefter kan webbsidan med PHP-skriptet laddas upp till servern via FTP som vanliga webbsidor.

Vi på Spiro har lång erfarenhet av att utveckla på PHP.

Ramverk

Vi använder ofta Laravel som är ett populärt och kraftfullt PHP-ramverk för webbutveckling. Det är öppen källkod och har utvecklats till en av de mest populära PHP-ramverken på marknaden.

Laravel erbjuder många funktioner som underlättar webbutveckling, såsom en inbyggd mallmotor, enkel autentisering, migrationsverktyg för databaser och ett välfungerande ORM (Object-Relational Mapping). Dessutom använder Laravel en komponentbaserad arkitektur, vilket gör det enkelt att bygga applikationer som kan skalas upp eller ned efter behov.

Vue js

Vue.js är ett populärt JavaScript-ramverk för att bygga användargränssnitt och webbapplikationer.

Vue.js använder sig av en komponentbaserad arkitektur, vilket innebär att en applikation kan byggas som en samling av komponenter som kan återanvändas. Detta gör det enkelt att bygga och underhålla webbapplikationer, och gör det också möjligt att lägga till nya funktioner till en befintlig applikation utan att störa andra delar av koden.

Det är också lätt att integrera med andra verktyg och bibliotek, vilket gör det möjligt att skapa kraftfulla och skalbara applikationer.

Med hjälp av Vue.js skapar vi snabba, interaktiva och responsiva webbapplikationer med minimal kod.

Headless

Headless är en arkitektur där frontend (användargränssnittet) och backend (servern och databasen) är separerade från varandra. I en headless-arkitektur är det frontend som hanterar användargränssnittet, medan backend endast tillhandahåller data till frontend.

I en headless-webbapplikation är frontend- och backend-kod separerade, vilket gör det möjligt att använda olika teknologier och språk för varje del. Detta gör det möjligt att bygga skalbara och flexibla webbapplikationer som kan anpassas till olika enheter och plattformar.

Headless-arkitektur är också användbar för att bygga API:er (Application Programming Interfaces) och mikrotjänster, vilket möjliggör integrering med andra applikationer eller tjänster. Detta kan vara särskilt användbart för e-handelsplattformar eller innehållsrika webbplatser där det krävs hög prestanda och flexibilitet.

I en headless-arkitektur kan frontend-koden skrivas med hjälp av olika teknologier, inklusive JavaScript-baserade ramverk som React, Vue eller Angular. Backend-koden kan skrivas i olika språk, inklusive PHP, Ruby eller Python, beroende på projektets krav.

Sammanfattningsvis är headless en webbapplikationsarkitektur där frontend och backend är separerade, vilket möjliggör hög prestanda, flexibilitet och skalbarhet. Det är en vanlig arkitektur som används för att bygga moderna webbapplikationer och API:er.

Nyfikna på headless eller sitter ni med ett headless-system och behöver hjälp? Kontakta oss.

Vill du veta mer om hur man bygger en site som konverterar riktigt bra?

Linda Brynå
Projektledning
[email protected]
0733-58 72 06