Verktyg

Spiro använder olika typer av verktyg. Vad man ska välja beror på många olika saker: syfte, funktionalitet, omfattning, språkhantering – bara för att nämna några. Vi jobbar nästan uteslutande med verktyg, plattformar och ramverk som baserar sig på öppen källkod.