Campaign Monitor

Campaign Monitor är en av världens ledande plattformar för epostmarknadsföring och även automatiserad bearbetning. Spiro har använt Campaign Monitor i otaliga projekt genom åren.

Att marknadsföra sig med hjälp av epost är något som de flesta organisationer använder sig av och gör det med växlande framgång. På svenska marknaden finns det idag ett antal olika system för att hantera epostutskick så som Mailchimp, Campaign Monitor, Apsis för att nämna tre av de mest förekommande.

Design och koncept

Spiro har jobbat med Campaign Monitor under mer än tio år men har också kunder som arbetar med andra plattformar. Beroende på vad som är syftet med e-postutskicken så konfigurerar och anpassar vi Campaign Monitor för att optimera resultatet. Segmentering och personalisering är exempel på saker som brukar få en väldigt stor effekt på utfallet.

Automatisering och integration

Campaign Monitor är ett verktyg som utvecklas hela tiden och ny funktionalitet ger nya möjligheter. Det som Campaign Monitor utvecklat de senaste fem åren är automatisering och integrationer mot olika externa system som CRM-system (Salesforce med flera) och e-handelssystem (Magento är ett av dem som vi integrerat mot).

Campaign Monitors ökade funktioner gör att Spiro kan anpassa systemet efter våra kunders behov. Exempel på anpassningar vi gör är:

  • Automatisering av utskick utifrån användarnas beteende.
  • Segmentering av mottagare enligt uppsatta regler vilket gör det möjligt att skicka ut rätt information vid rätt tillfälle i automatiserade flöden.
  • Sätta så kallade triggers baserade på olika beteende så som besök på webbplatser, övergivna kundvagnar, klick på länkar i epost, osv.

Nyfiken på hur er epostmarknadsföring kan utvecklas?

Kanske jobbar ni med epostmarknadsföring eller marketing automation redan idag? Eller funderar ni på att göra det? Många har en epostlista men utnyttjar inte dess fulla potential. Välkommen att kontakt oss för en diskussion!

Kunder vi hjälpt med Campaign Monitor