Magento

Spiro hjälper er med allt kring Magento 1 och 2 oavsett om det är design och införande från grunden eller utveckling av en befintlig Magentolösning.

När vi startade Spiro 1997 så var e-handel fortfarande i sin linda. Genom åren har vi levererat många olika e-handelslösningar och sett vad som fungerat och bra och vad som fungerat mindre bra. E-handelssystemen har utvecklats enormt och Magento är en av plattformarna som idag är ledande när det gäller öppen källkod.

Börja i rätt ända

När du vänder dig till Spiro med ett e-handelsprojekt får du prata med en person som kan lotsa dig rätt oavsett storlek. Kartläggning är A och O för att hamna rätt i plattformsvalet. Frågor som; produktkatalogens struktur, logistiklösning, betallösningar, innehållshantering och kopplingar mot externa system är exempel på frågor som vi lyfter tidigt i processen.

Trygg leverantör

En investering i en Magentolösning är något som skall leva under lång tid och då är det viktigt att jobba med en konsult som finns kvar långsiktigt och som finns på plats i Sverige. Du kan tryggt vända dig till Spiro som leverantör då vi har långa kundrelationer och låg personalomsättning.

Spiro kan till exempel hjälp dig med:

  • Ta fram en design och skapa Magentotema
  • Anpassningar av befintliga Magentoteman
  • Uppdatering till Magento 2 från Magento 1
  • Hålla din Magentolösning säkerhetsuppdaterad
  • Rådgivning kring driftslösningar och prestandaoptimeringar
  • Hjälp med att flytta från en hyrlösning till en egen Magentoplattform

Passar Magento för mitt ehandelsprojekt? Vi kan hjälpa dig fram till svaret på den frågan. Kontakta oss idag för en inledande diskussion. Välkomna!