Php-utveckling

Med erfarenheter från mängder av Php-baserade projekt genom åren kan vi ta oss an det mesta när det gäller utveckling på Php, allt ifrån ren systemutveckling till anpassning av php-baserade plattformar.

Vi är flera utvecklare på Spiro som löser projekt, stora som små, på plats här i Göteborg. Vi har alla mellan 10-15 års erfarenhet av att koda PHP och löser uppdragen utan att anlita resurser från till exempel Ukraina eller Indien. Vi menar att det är en stor fördel i projekten att vi finns på plats i Göteborg så att vi kan träffas och diskutera olika tekniska lösningar. Komplexa projekt gör behovet av att kunna träffas och diskutera desto större. Vår erfarenhet är att ju närmare kontakt man har desto mer av kan man dra fördel av den kunskap som ”upptäcks” under projektets gång. Detta till skillnad från ett arbetssätt där programmeraren bara ska gå efter en projektspec som spikades före projektstart.

Exempel på saker vi gör:

  • Fullt stöd genom hela utvecklingsprocessen, allt ifrån processkartläggning till väldokumenterad lösning.
  • Tekniktunga lösningar inklusive API-integrationer.
  • Betalningssystem och implementation av Payment gateways.
  • Optimering av befintlig kodbas.
  • Projektledning genom hela utvecklingscykeln.
  • Utveckling på så kallade ramverk eller anpassning av plattformar som Drupal, WordPress, Magento, med flera.