WooCommerce

Vänd dig till oss med alla frågor kring WooCommerce. Vi har jobbat med WooCommerce som är ett WordPress-plugin sedan 2012.

Att utveckla i WooCommece har många av de fördelar som WordPress har. Man kan anpassa teman, installera plug-ins, och sköta administrationen i dashboarden i WordPress. Tack vare att WooCommerce och WordPress är så tätt sammankopplade finns inte den nackdel som man ofta upplever med andra ehandelssystem. Hanteringen av innehållssidor är i många andra ehandelsplattformar väldigt bristfällig och att det kan vara svårt att arbeta med varumärkesbyggande innehåll och produkter i samma verktyg.

Ett levande open source-projekt

I WooCommerce har du alla nödvändiga funktioner som kan tänkas behövas för att driva en ehandel. Vidare är det lika enkelt att jobba med koden som i WordPress och projektet är väldigt levande med frekventa uppdateringar.

Låst av din hyrlösning?

WooCommerce är ett bra system att växa i och lämpar sig väl även för shoppar med ett stort antal produkter. Om man idag sitter med en hyrlösning och känner sig låst av dess begränsningar så borde WooCommerce vara ett intressant alternativ värt att titta vidare på.

Vi börjar alla projekt med att ta reda på vilket upplägg som passar våra kunder bäst och därmed vilken teknisk plattform man bör välja. Idag jobbar vi primärt med ehandelsplattformarna WooCommerce och Magento men tack vare att vi prövat oss fram under lång tid har vi en bra överblick av vad som finns att välja på. Vi har kollegor i branschen som rekommenderar lösning efter vad man har kompetens på. Har man begränsat sig till att leverera på en enda plattform är valet enkelt.

Välkommen till oss för en öppen och inledande diskussion om era behov!